نویسنده البرز گروپ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

دریافت پاسپورت پس از خرید ملک در قبرس شمالی

دریافت پاسپورت پس از خرید ملک در قبرس شمالی یکی از مزایای خرید ملک در قبرس شمالی، امکان دریافت اقامت دائم و پس از آن پاسپورت این کشور است. این امر می‌تواند برای سرمایه گذاران و خانواده آنها، مزایای متعددی از جمله امکان زندگی و کار در اتحادیه اروپا، امکان سفر بدون ویزا به ...

ملک ها را مقایسه کنید

مقایسه (0)
سوالی دارید? از ما بپرسید