کیفیت كار و مصالح ساختمانی در قبرس شمالی

کیفیت كار و مصالح  در قبرس شمالی چگونه است ؟ کیفیت كار و مصالح چگونه است ؟ خوشبختانه توی قبرس شمالی در بحث استاتیک واقعا اصول ایمنی رعایت شده و می شود . ممکن است از نظر معماری مثل سازه های ایرانی نداشته باشیم چون اینجا نمیطلبه اینجور سازه هارو ولی از نظر اصول ...

ملک ها را مقایسه کنید

مقایسه (0)
سوالی دارید? از ما بپرسید