نویسنده البرز گروپ ۲ آبان ۱۴۰۲ 0 نظر

دبی در قبرس شمالی با Caesar palm jumeirah

مهاجرت قبرس شمالی |خرید ملک قبرس شمالی | اقامت قبرس شمالی | سرمایه گذاری قبرس شمالی | پروژه پالم جمیرا

دبی در قبرس شمالی

لینک کاربردی : مهاجرت قبرس شمالی |خرید ملک قبرس شمالی | اقامت قبرس شمالی | سرمایه گذاری قبرس شمالی

Caesar palm jumeirah

متن ویدیو :

بنده علی ملوک هستم از کمپانی البرز گروپ .

این ساختمان که در حال حاضر میبینید از پروژه جمیرا هست که به صورت showroom واحد هاش اجرا میشود که شامل پنج واحد هست ، این پنج واحد به صورت نمونه اماده میشود برای افرادی که مایل به خریداری هستند ، تا بتوانند به صورت واقعی واحد هایی که در پروژه جمیرا ساخته می شود از نزدیک لمس کنند .
همینطور که میبینید شکل و شمایل ساخته به همان شکل واقعی پروژه جمیرا اجرا شده با همان شکست ها یی که توی برج هست و بعد از اینکه پروژه جمیرا تکمیل شد ، این showroom  تخریب خواهد شد .
طی این ۷ سال که ما در قبرس شمالی مشول فعالیت هستیم ، پروژه هایی متفاوتی کمپانی caesar  انجام دادیم و در حال حاظر همافتخار ساخت showroom پروژ سزار را داریم که به امید خدا از این کار هم روسفید دربیایم .


همراه ما باشید با مطالب خواندنی شرکت مهاجرتی البرز گروپ قبرس


مهاجرت قبرس شمالیمهاجرت قبرس شمالی در کلینیک 24آگهی مهاجرت قبرس شمالی در دکتر آف
 خرید ملک قبرس شمالیخرید ملک قبرس شمالی در کلینیک 24آگهی خرید ملک قبرس شمالی در دکتر آف
اقامت قبرس شمالیاقامت قبرس شمالی در کلینیک 24آگهی اقامت قبرس شمالی در دکتر آف
سرمایه گذاری قبرس شمالیسرمایه گذاری قبرس شمالی در کلینیک 24آگهی سرمایه گذاری قبرس شمالی در دکتر آف

پیام بگذارید