شرایط و سهم زنان قبرس شمالی

شرایط زنان قبرس شمالی چگونه است ؟ شرایط و سهم زنان قبرس شمالی  | زنان در جوامع نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. یک بانو، فارق از سن، وضعیت تجرد و … اگر محدود و آزرده نشود، می‌تواند هم به بهترین شکل ممکن در موقعیت اجتماعی و هم در خانواده، نقش خود را ایفا ...

ملک ها را مقایسه کنید

مقایسه (0)
سوالی دارید? از ما بپرسید