نویسنده البرز گروپ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ 0 نظر

تایید YÖDAK چیست ؟

مهاجرت قبرس شمالی |خرید ملک قبرس شمالی | اقامت قبرس شمالی | سرمایه گذاری قبرس شمالی | شرکت مهاجرتی البرز گروپ قبرس | کمپانی البرز قبرس | بورس‌های تحصیلی در قبرس شمالی | اقامت قبرس شمالی

YÖDAK چیست ؟

«یوداک» در سال ۲۰۰۵ به عنوان قانون ۶۵ آموزش عالی قبرس شکل گرفت و اکنون یک شخصیت حقوقی مستقل خصوصی است که مسولیت ارزش سنجی، اعتبار بخشی، هماهنگی و برنامه ریزی نظام آموزش عالی در قبرس شمالی مطابق با استاندارهای تحصیلی در اروپا را به عهده دارد. YODAK پس از بررسی کنترل کیفیت لازم یک گواهی به دانشگاه مربوطه ارايه می دهد ک ۵سال اعتبار دارد و از این به بعد این دانشگاه معتبر برای یوداک شناخته می‌شود.

خوشبختانه اکثر دانشگاه های قبرس شمالی این استانداردها را رعایت میکنند و گواهی یوداک دارند. YODAK دارای ۱۸ عضو است و رئیس آن بصورت مستقیم توسط رئیس جمهور قبرس انتخاب می‌شود. یوداک عضویت های معتبر جهانی به شرح زیر دارد.

 • انجمن اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالی (ENQA)
 • شبکه بین المللی آژانس های تضمین کیفیت در آموزش عالی (INQAAHE)
 • انگلستان – مرکز اطلاعات ملی شناسایی دانشگاهی (UK-NARIC)
 • شبکه آژانس های تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپای مرکزی و شرقی (CEENQA)
لینک کاربردی : مهاجرت قبرس شمالی |خرید ملک قبرس شمالی | اقامت قبرس شمالی | سرمایه گذاری قبرس شمالی

مهاجرت قبرس شمالی | خرید ملک قبرس شمالی | اقامت قبرس شمالی | سرمایه گذاری قبرس شمالی | دانشگاه‌های مورد تائید YOK در قبرس شمالی

لیست دانشگاههای مورد تایید Yodak در قبرس شمالی

 1. دانشگاه مدیترانه شرقی Doğu Akdeniz Üniversitesi
 2. دانشگاه خاور نزدیک Yakın Doğu Üniversitesi
 3. دانشگاه اروپایی لفکه Lefke Avrupa Üniversitesi
 4. دانشگاه بین المللی قبرس CIU Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 5. پردیس METU قبرس شمالی ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü
 6. پردیس های آموزشی و تحقیقاتی ITU-TRNC İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri
 7. دانشگاه مدیترانه کارپاس Akdeniz Karpaz Üniversitesi
 8. دانشگاه گیرنه Girne Üniversitesi
 9. دانشگاه علوم قبرس Kıbrıs İlim Üniversitesi
 10. دانشگاه آمریکایی قبرس Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
 11. دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
 12. دانشگاه بین المللی نهایی Uluslararası Final Üniversitesi
 13. دانشگاه آداکنت Ada Kent Üniversitesi
 14. دانشگاه باهچه شهیر قبرس Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
 15. دانشگاه رئوف دنکتاش Rauf Denktaş Üniversitesi
 16. دانشگاه هنرهای خلاقانه و طراحی آرکین Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
 17. دانشگاه غرب قبرس Kıbrıs Batı Üniversitesi
 18. دانشگاه اونبش قاسم قبرس Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi
 19. دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 20. دانشگاه رهبری اروپا Avrupa Liderlik Üniversitesi
 21. دانشگاه آمریکایی گیرنه Girne Amerikan Üniversitesi

همراه ما باشید با مطالب خواندنی شرکت مهاجرتی البرز گروپ قبرس


دانشگاه بین‌ المللی قبرس شمالی (CIU) | سرمایه گذاری قبرس شمالی

در این مقاله سعی کردیم توضیحات کامل در خصوص  YODAK ارائه دهیم. اهمیت دو تاییده برای دانشگاه های قبرس و ترکیه زیاد است ولی این کل ماجرا نیست! اگر چه تایید YOK و YODAK شبیه تایید وزرات علوم ایران است ولی دانشگاههایی که در سطح بین الملل فعالیت دارند ممکن است اعتبارنامه ها و عضویت هایی فراتر از YOK و YODAK داشته باشند.

مهاجرت قبرس شمالیمهاجرت قبرس شمالی در کلینیک 24آگهی مهاجرت قبرس شمالی در دکتر آف
 خرید ملک قبرس شمالیخرید ملک قبرس شمالی در کلینیک 24آگهی خرید ملک قبرس شمالی در دکتر آف
اقامت قبرس شمالیاقامت قبرس شمالی در کلینیک 24آگهی اقامت قبرس شمالی در دکتر آف
سرمایه گذاری قبرس شمالیسرمایه گذاری قبرس شمالی در کلینیک 24آگهی سرمایه گذاری قبرس شمالی در دکتر آف

پیام بگذارید